Kadıköy Escort

arama

Bir Garip Esirlik: General Townshend

  • paylaş
  • paylaş
  • Ahmet Özgür Türen Ahmet Özgür Türen
  • Beğen
    Loading...

Kût’ül-Amâre’de esir alınan İngiliz General Townshend,  Osmanlı komutanı Halil Paşaya silahlarını teslim etmek istediğinde kendisine bir esir olmadığı ve misafirimiz olduğu söylenir. Silahları iade edilir. [1]  İstanbul’a sevk edilmek için bölgeden ayrılırken, kendisini gören diğer esir İngiliz askerleri sahile dizilir ve komutanları semada kaybolana kadar alkışlar. Komutanları Townshend ise kendilerini selamlayarak cevap verir ve uzaklaşır.

Townshend’in ayrılırken bir ricası vardır. Köpeğinin İngiltere’deki evine gönderilmesi. Bu talep kabul edilir ve köpek İngiltere’ye gönderilir. [2]

Generalimize yapılan iyilikler bununla bitmez. İstanbul’a nakledilince Heybeliada’da kendisine bir ev tahsis edilir.[3] İngiltere, generalinin mutluluğu için eşini ve kızını da generalin yanına göndermek ister. Osmanlı bunu da kabul eder. Ama eşi ve kızı, savaş durumundan dolayı İstanbul’a gelemez ve konu kapanır.[4]

Osmanlı, Townshend’e maaş bile bağlar ama bir süre sonra hayat pahalılığından şikayet eden Townshend zam ister. [5] Ekim ayında havalar soğumaya başlayınca generalimiz üşümesin diye, Büyükada’daki İngiliz konsolosunun yazlığına nakledilir.[6]

Birkaç muhafız eşliğinde ve de sivil polislerin takibi altında İstanbul’u gezmesine müsaade edilir. Generalimiz işi o kadar abartır ki İstanbul’un meşhur artisti Olga’yı metresi olarak yanında tutar. Bu durum İstanbul Polis Müdürlüğü’ne gelen raporlara dahi yansır. Çünkü bahsi geçen Olga, aynı zamanda Divan-ı Harp’te casusluktan dolayı dört sene hapse mahkum olan Peter Joseph isimli şahsın yeğenidir. Bu ilişki uygun görülmediğinden, durum Dahiliye Nezarati’ne bildirilir.[7]

Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilince generale gün doğar ve  Osmanlı hükümetine Mondros Mütarekesi’nde onurlu bir anlaşmaya imza atması için aracılık edeceğini söyler. Tek şartı serbest bırakılmasıdır. Osmanlı bunu kabul eder ve general özgür bir adam olarak İstanbul’dan ayrılır.[8]

Ancak Osmanlı yine de çok ağır şartlara sahip Mondros Ateşkesi ile baş başa kalır. Bunu gören heyet başkanı Rauf bey, Mondros’ta bulunan General Townshend’e dönerek anlaşmanın ağır  ve ucu açık bir anlaşma olduğunu, hatta belki de Yunan’ın bir delilik edip Anadolu’ya saldırabileceğinden bahseder. General Townshend de “İngiliz Hükümeti antlaşmayı imzaladıktan sonra bu gibi anlamsız hareketlere razı olamaz. Bunu kabul etmeniz lazımdır.” şeklinde cevap verir ve Rauf beyin sırtını sıvazlar [9] Anlaşma imzalanır.

İstanbul’a dönen Rauf bey, 1 Kasım 1919 günü gazetelere “Bir tek düşman askerinin bile sevgili İstanbul’u işgal edemeyeceği” şeklinde demeçler verirken[10] İngiltere müttefikleriyle birlikte çok geçmeden saltanat merkezi olan İstanbul’u işgal eder.

AHMET ÖZGÜR TÜREN


[1] Halil Paşa, Bitmeyen Savaş, Haz. Taylan Sorgun, Kamer Yayınları, İstanbul 1997, s.188

[2] Charles Townshend, Irak Seferi ve Esaret, Yeditepe yayınevi, İstanbul 2007,s.578

[3] BOA, DH.ŞFR, 63/270

[4] Charles Townshend, s.629

[5] BOA, HR.SYS, 2221/78

[6] Charles Townshend, s.632

[7] BOA, DH.EUM.5.Şb., Dosya No:26, Gömlek No:17, 10.7.1916, İstanbul Polis Müdürlüğü’nden Dahiliye Nezareti’ne General Townshend İle İlgili Gönderilen Yazı.

[8] A.g.e.,s.663

[9] Rauf Orbay, Siyasi Hatıralar, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2003, s.194-195

[10] Philip Mansel, Constantinople, City of the World Desire 1453-1924, John Murray Publishers, London, 2006, s.378.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.